Program szkolenia kadry wojewódzkiej finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubuskiego przy udziale środków innych.

Proces szkolenia zawodników kadry województwa lubuskiego przebiega zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzieżwoców, juniorów, juniorów młodszych oraz młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z zaleceniami i wytycznymi polskich i okręgowych związków sportowych. Szkolenie kadr wojewódzkich ma charakter ponadklubowy, wojewódzki. Roczny plan szkolenia poszczególnych dyscyplin, po zaopiniowaniu go przez Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy, zatwierdzany jest przez polski związek (w przypadku KWJM oraz KWJMŁD) przez okręgowy związek sportowy (KWM), a następnie WZMS czuwa nad stroną merytoryczną jego realizacji.

Realizację nadzoruje Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy z Kierownikiem Wyszkolenia na czele. Współpracuje on czynnie z MSiT oraz polskimi/okręgowymi związkami, kieruje pracą trenerów, podejmuje decyzje w sprawach organizacyjno-szkoleniowych.

Nabór zawodników do kadry wojewódzkiej odbywa się na podstawie wyniku sportowego, testu sprawności ogólnej oraz testów sprawności specjalistycznej, badań lekarskich, prognozy rozwoju. O zakwalifikowaniu zawodnika do kadry wnioskuje do LFS trener koordynator danego sportu.

Procesem szkoleniowym obejmie się najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież w określonych przez MSiT dyscyplinach sportu. Głównym celem przedsięwzięcia będzie zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania zawodników do dalszego szkoelnia sportowego.

Druki do pobrania dla trenera:
plan roczny
skład kadry
zgoda na przetwarzanie danych zawodnika
zgoda na przetwarzanie danych trenera
program akcji (KWJ/MŁD-pomarańczowy, KWJM-niebieski, KWM-żółty)
rozliczenie akcji (KWJ/MŁD-pomarańczowy,  KWJM-niebieski, KWM-żółty)
zmiana miejsca/terminu akcji
oświadczenie o zapłacie za rachunki
oświadczenie do umów zleceń
wniosek o zaliczkę
lista kosztów przejazdu


Druki do pobrania dla organizatora MMM:

preliminarz
rozliczenie
stawki sędziowskie
lista ryczałtów sędziowskich powyżej 200,00
lista ryczałtów sędziowskich poniżej 200,00
oświadczenie do umów zleceń
oświadczenie o zapłacie za rachunki