30
lis

Stypendia Urzędu Maszałkowskiego na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 roku rusza nabór wniosków na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na rok 2019.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2018 reguluje uchwała nr XLIX/759/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 2112).


UWAGA! Nowe zasady przyznawania stypendium!

Stypendium może otrzymać zawodnik lub zawodniczka uprawiający dyscyplinę i konkurencję sportu znajdującą się w programie Igrzysk Olimpijskich oraz objętą Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez odpowiednie ministerstwo lub dyscyplinę i konkurencję znajdującą się w programie Igrzysk Paraolimpijskich.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, będących w pierwszym roku kategorii seniora oraz dla osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1) reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich,

2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

3) zdobyli medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

4) zdobyli medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób niepełnosprawnych,

5) byli medalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych.

 

WAŻNE - Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczeniowych przez kandydata na stypendystę.

Wnioski muszą zawierać opinię Lubuskiej Federacji Sportu.

Bardzo proszę o dogłębną analizę składanych wniosków w odniesieniu do kryteriów wskazujących kto może otrzymać stypendiów i przesyłanie wniosków wstępnie wyselekcjonowanych za wybitne osiągnięcia sportowe określone regulaminem.

Pomoc z Państwa strony, tj przesyłanie prawidłowo wypełnionych wniosków i oświadczeń z całą pewnością przyspieszy proces oceny i weryfikacji złożonych dokumentów, co w konsekwencji doprowadzi do wcześniejszego wyłonienia sportowców, którym stypendium zostanie przyznane.

W załączeniu przesyłam Państwu druk wniosku oraz oświadczenia, a także uchwałę sejmiku regulującą przyznawania stypendiów.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce SPORT oraz http://www.bip.lubuskie.pl/ w zakładce STYPENDIA.

uprzejmie informuję, że 3 grudnia 2018 roku rusza nabór wniosków na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na rok 2019.


Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2018 reguluje uchwała nr XLIX/759/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 2112).

 

UWAGA! Nowe zasady przyznawania stypendium!


Stypendium może otrzymać zawodnik lub zawodniczka uprawiający dyscyplinę i konkurencję sportu znajdującą się w programie Igrzysk Olimpijskich oraz objętą Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez odpowiednie ministerstwo lub dyscyplinę i konkurencję znajdującą się w programie Igrzysk Paraolimpijskich.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, będących w pierwszym roku kategorii seniora oraz dla osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.


Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1) reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich,

2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

3) zdobyli medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

4) zdobyli medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób niepełnosprawnych,

5) byli medalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych.

 

 

WAŻNE - Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczeniowych przez kandydata na stypendystę.

Wnioski muszą zawierać opinię Lubuskiej Federacji Sportu.


Bardzo proszę o dogłębną analizę składanych wniosków w odniesieniu do kryteriów wskazujących kto może otrzymać stypendiów i przesyłanie wniosków wstępnie wyselekcjonowanych za wybitne osiągnięcia sportowe określone regulaminem.


Pomoc z Państwa strony, tj przesyłanie prawidłowo wypełnionych wniosków i oświadczeń z całą pewnością przyspieszy proces oceny i weryfikacji złożonych dokumentów, co w konsekwencji doprowadzi do wcześniejszego wyłonienia sportowców, którym stypendium zostanie przyznane.


W załączeniu przesyłam Państwu druk wniosku oraz oświadczenia, a także uchwałę sejmiku regulującą przyznawania stypendiów.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.lubuskie.pl  oraz http://www.bip.lubuskie.pl/ w zakładce STYPENDIA.