Aktualności

05
lut
PIT za 2015

więcej

O nas

Lubuska Federacja Sportu realizuje programy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego:

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika, a w ramach tego organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików odbywających się na terenie województwa lubuskiego. W ramach szkolenia kadry wojewódzkiej finansowane są koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zawodników podczas wyjazdów szkoleniowych. Dodatkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego pokrywane są koszty transportu na wyjazdy szkoleniowe. W ramach organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików pokrywane są koszty związane z organizacją imprezy, tj. ryczałty sędziowskie, wyżywienie i zakwaterowanie sędziów zamiejscowych, koszty obsługujących zadanie (obsługa techniczna, przygotowanie tras, obsługa sekretariatu), zakup medali oraz dyplomów.

Zadanie TRENER – dofinansowanie płac dla trenerów  za osiągnięte punkty we współzawodnictwie sportowym. Jest to dodatek do wynagrodzeń trenerów za pracę w roku poprzedzającym rozliczenie.

Program Umiem Pływać – nauki pływania dla uczniów klas I-III. Uczestnicy programu – dzieci z klas I-III szkół podstawowych odbywają kurs nauki pływania w wymiarze 20 godzin. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.

Program Multisport – zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych. W ramach tego programu dzieci z klas IV-VI uczestniczą trzy razy w tygodniu w zajęciach pozalekcyjnych na terenie swojej szkoły. Podczas zajęć realizowane są elementy lekkiej atletyki, akrobatyki oraz gier zespołowych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską.

Kontakt

Dane adresowe (faktury)
Lubuska Federacja Sportu
ul Drzonków, Olimpijska 20
66-004 Zielona Góra
NIP 9730643117
REGON 971242665
BZ WBK 97 1090 1535 0000 0000 5306 8535

e-mail:
tel.: 68 324 84 56

Dane do korespondencji
Lubuska Federacja Sportu
Drzonków, ul. Olimpijska 20
66-004 Zielona Góra

Biuro czynne od pon. do pt. w godzinach:
09:00 - 14:30