Lubuska Federacja Sportu realizuje programy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego:

Szkolenie Kadr Wojewódzkich, a w ramach tego organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików odbywających się na terenie województwa lubuskiego. W ramach szkolenia kadry wojewódzkiej finansowane są koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zawodników podczas wyjazdów szkoleniowych. Dodatkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego pokrywane są koszty transportu na wyjazdy szkoleniowe. W ramach organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików pokrywane są koszty związane z organizacją imprezy, tj. ryczałty sędziowskie, wyżywienie i zakwaterowanie sędziów zamiejscowych, koszty obsługujących zadanie (obsługa techniczna, przygotowanie tras, obsługa sekretariatu), zakup medali oraz dyplomów.


Statut Lubuskiej Federacji Sportu

Skład Zarządu LFS na kadencję 2023-2027

Polityka prywatności

Przekaż 1,5 % OPP