25
lip

Wezwanie MSiT do stosowania rekomendacji w sprawie zawodników z Rosji i Białorusi

Ministerstwo Sportu i Turystyki wzywa polskie środowisko sportowe do stosowania rekomendacji w sprawie zawodników z Rosji i Białorusi

Ministerstwo Sportu i Turystyki w sposób jednoznaczny potępia bezprecedensową w XXI wieku i niczym nieuzasadnioną, brutalną wojnę prowadzoną na Ukrainie przez Rosję. W sytuacji wojny niezbędne są zdecydowane i możliwie jak najszersze działania społeczności międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji, obejmujące wszystkie obszary życia publicznego, w tym również sport.

czytaj dalej