17
gru

Konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 r. zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej.

- Na ten cel zabezpieczono 1.900.000 zł. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. To działania dotyczące m.in. organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa, szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

To także działania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;

- organizowania przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

- upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Więcej na Wiadomości - Portal Województwa Lubuskiego

link do konkursu:

https://bip.lubuskie.pl/826/4222/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2022_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0Aw_obszarze_kultury_fizycznej_0D_0A/