07
cze

Spotkanie informacyjne - "dofinasowanie projektów polsko-niemieckich"

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dot. „dofinansowania projektów polsko-niemieckich”.
Nasze zaproszenie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń oraz innych
organizacji pozarządowych zajmujących się lub chcących się zajmować współpracą polsko-niemiecką w
Euroregionach POMERANIA i PRO EUROPA VIADRINA. Ponadto wydarzenie jest otwarte dla
zainteresowanych mieszkańców obu Euroregionów, tym samym możecie Państwo przekazać dalej niniejsze
zaproszenie.
Podczas spotkania chcielibyśmy przekazać informacje o możliwościach wsparcia polsko-niemieckich spotkań,
niezależnie od tego, czy będą to spotkania dla młodzieży, seniorów, czy konkursy sportowe lub przedstawienia
teatralne. Ponadto podczas tego dnia oferujemy uczestnikom możliwość przedstawienia się za pomocą
krótkiej prezentacji multimedialnej. Będzie to także okazja do wzajemnego poznania się, wymiany
doświadczeń oraz rozmów na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów.
Wydarzenie odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2018 r.
w Ratuszu w Bad Freienwalde,
adres: Karl-Marx-Straße 1, 16259 Bad Freienwalde
w godzinach od 10:00 do 15:00.

zaproszenie
program
formularz