20
paź

Szkolenie w zakresie antydopingu

Dnia 19 października 2016 roku odbyło się szkolenie w zakresie antydopingu dla trenerów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży.  Prowadzący dr Dariusz Błachnio z Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie omówił światowy i krajowy system walki z dopingiem,  zasady postępowania kontrolnego (przygotowanie do kontroli antydopingowej, przebieg kontroli antydopingowej, dokumentacja przebiegu kontroli antydopingowej) oraz przedstawił zagrożenia wynikające z nieznajomości przepisów i zasad dozwolonego wspomagania.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, po wykładzie wzięli oni udział w dyskusji dotyczącej dopingu, a na koniec otrzymali certyfikaty.

Szkolenie organizowane było przy współpracy z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego oraz Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie.