01
cze

Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia

19.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, w którym uczestniczyli m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Czesław Fiedorowicz. Obradom przewodniczyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, przewodnicząca Kuratorium.

Gości spotkania powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, który omówił najważniejsze inwestycje w infrastrukturę sportową oraz programy popularyzujące sport w Lubuskiem.

Posiedzenie Kuratorium ESAB otworzyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, - Cieszę się, że województwo lubuskie przeznacza tak duże środki na infrastrukturę sportową. Widzimy te działania i Państwa aktywność. My również stawiamy na rozwój bazy sportowej, więc cieszę się, że dążymy do wspólnego celu. Współpraca z Państwem to dla nas przyjemność. Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z województwem lubuskim. W tym obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". To również 25 lat dobrej współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła minister.

Podczas posiedzenia ESAB zaprezentowano wyniki współpracy za rok 2015/16 oraz plany kolejnych działań transgranicznych. Marta Tuliszka zaprezentowała przekrój ostatniej dekady współpracy woj. lubuskiego z ESAB w sporcie. Wśród międzynarodowych gości był również przedstawiciel czeskiej szkoły wyższej PALESTRA z Pragi, który zachęcał do współpracy z Czechami. Czesław Fiedorowicz podczas posiedzenia zauważył możliwość i konieczność poszerzenia grona partnerów Kuratorium o południowych sąsiadów – woj. dolnośląskie i kraj liberecki.

20 maja br., drugiego dnia posiedzenia Kuratorium ESAB w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech”. Konferencja zorganizowana została we współpracy Lubuskiej Federacji Sportu z niemieckim partnerem Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia.