11
gru

Kurs licencyjny dla sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego

W dniu 09.01.2016 r. (sobota) odbędzie się kurs licencyjny (dotyczy osób posiadających uprawnienia sędziowskie) dla sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego w dyscyplinie B - skoki przez przeszkody.

Początek kursu godzina 10.00. Kurs odbędzie się na terenie WOSiR w Drzonkowie – ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra.

Prowadzący seminarium wykładowca – Pan Tomasz Mossakowski, sędzia PZJ klasy P/1.

Kierownik seminarium - Waldemar Pakulski (kontakt: 605271365, wpakulski8@wp.pl).

 Zgodnie z przepisami o sędziach jeździeckich, ukończenie seminarium licencyjnego jest jednym z warunków uzyskania (utrzymania) uprawnień sędziowskich, ważnych do upływu dwu pełnych lat kalendarzowych (od 1 stycznia do 31 grudnia). Poprzednie seminarium licencyjne organizowane przez LZJ odbyło się w dniu 04.01.2014 r., kurs podstawowy odbył się w dniu 12.04.2014 r.

Uprawnienia sędziów uczestniczących w tych kursach upływają z końcem 2015 r.

 Zgodnie z przepisami o gospodarzach toru w skokach przez przeszkody, warunkiem pełnienia funkcji gospodarza toru na zawodach jest posiadanie aktualnych uprawnień sędziowskich przynajmniej trzeciej klasy.

W dniu 10.01.2016 r. (niedziela) odbędzie się kurs licencyjny (dotyczy osób posiadających uprawnienia sędziowskie) dla sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego w dyscyplinie C – wszechstronny konkurs konia wierzchowego.

Początek kursu godzina 10.00. Kurs odbędzie się na terenie WOSiR w Drzonkowie – ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra.

Prowadzący seminarium wykładowca – Pan Tomasz Mossakowski, sędzia PZJ klasy P/1.

Kierownik seminarium - Waldemar Pakulski (kontakt: 605271365, wpakulski8@wp.pl).

 Zgodnie z przepisami o sędziach jeździeckich, ukończenie seminarium licencyjnego jest jednym z warunków uzyskania (utrzymania) uprawnień sędziowskich, ważnych do upływu dwu pełnych lat kalendarzowych (od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzednie seminarium licencyjne organizowane przez LZJ odbyło się 05.01.2014 r.

Uprawnienia sędziów uczestniczących w tym kursie upływają z końcem 2015 r.

 Zgodnie z przepisami o delegatach technicznych i gospodarzach toru w WKKW, warunkiem pełnienia funkcji gospodarza toru/delegata technicznego na zawodach jest posiadanie uprawnień sędziowskich min. III klasy i aktualnej licencji sędziego w dyscyplinie WKKW.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

Waldemar Pakulski