15
lis

Szkolenie „Akcja 1%”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „Akcja 1%” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO  w szczególności osoby z Zarządu oraz zajmujących się pozyskiwaniem środków

z terenu  województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

 

Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!

Data szkolenia: 5.12.2017 w godzinach 9.00-15:45.

 

Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze Al. Niepodległości 16/9 Zielona Góra.

 

Trener: Artur Gluziński: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów.

 

Ramowy program szkolenia:

•         idea  1%

•         aspekt formalno - prawny 1%- kto i do kiedy przekazuje 1%

•         na co mogą być przeznaczone środki z 1%,

•         metody i narzędzia dotarcia do podatników,

•         przygotowanie kampanii społecznej,

•         planujemy kampanię 1%, -

•         co mogę zrobić w swojej organizacji?

•      promocja OPP w mediach publicznych

 

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: 30.11.2017 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: FORMULARZ ELEKTRONICZNY

2. Na szkolenie należy dostarczyć dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

3.     Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

 

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

 

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

 

Załączniki do wypełnienia do pobrania na stronie.